مسجد امام خمینی

پایگاه خبری مسجد امام خمینی مشهد

مسجد امام خمینی

پایگاه خبری مسجد امام خمینی مشهد

مسجد امام خمینی

مشهدمقدس_خ.طبرسی_خ.شارستان رضوی
میدان امربه معروف و نهی از منکر

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
طبقه بندی موضوعی

حضرت آیت الله سید علی خداداد حسینی


بانی و تولیت مسجد امام خمینی مشهد


متن اجازه نامه آیت الله سید علی خداداد حسینی از مراجع معظم تقلید

آیت الله آسید ابوالحسن اصفهانی

آیت الله بروجردی

آیت الله خویی

آیت الله آقا ضیاء عراقی


اجازه نامه آیت الله سید علی خدادادحسینی-مسجد امام خمینی مشهد-نایب الامام خمینی